Disclaimer

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden:

1. Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de website van Stuka! of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website, in welke vorm dan ook gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van Stuka! niet te bezoeken.

2. Wijziging website en voorwaarden

Stuka! behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

3. Doel website

Stuka! beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. De website geeft geen advies. Stuka! streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid

Stuka! sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

5. Hyperlinks

De website van Stuka! verwijst door middel van een hyperlink naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Stuka! is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Stuka! gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

6. Privacy

Stuka! Zal nooit uw informatie beschikbaar stellen aan derden

7. Surinaams recht en de Surinaamse rechter

Op de website is Surinaams recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Suriname.